Skip to main content Skip to search

Atèrquia és un espai d’atenció,
valoració i assessorament en
l’àmbit de la família
i els infants
Som un equip de psicòlegs i
psicològues especialistes en
diferents àrees
Volem ajudar als nens i nenes a
gaudir de relacions familiars
satisfactòries

Atèrquia és un espai d’atenció, valoració i assessorament en l’àmbit de la família i els infants. El formem un equip de psicòlegs i psicològues especialistes en diferents àrees, amb un enfocament centrat en la recerca del benestar i l’atenció integral a la persona i al seu sistema familiar. Per família entenem qualsevol organització entre persones que conviuen i mantenen un projecte compartit. Quan a més, hi ha fills, les famílies poden tenir múltiples formes: tradicional, monoparental, reconstituïda,…en qualsevol d’elles allò important és la família que s’ha creat i el seu benestar.

La paraula Atèrquia prové d’Aterkia, que, en basc, significa “paraigües”. La paraula defineix i representa, simbòlicament, el nostre propòsit: ajudar a crear, en el marc de la família, relacions sanes i gratificants. Per fer-ho, a vegades cal transformar tot allò que genera confusió, que no ens fa sentir bé i/o que fins i tot ens perjudica, a nosaltres o als infants. Atèrquia pretén facilitar aquesta capacitat transformadora, protectora, que tota família té, amb l’objectiu de construir aquest “aixopluc” de benestar, pensant especialment en els infants . Ells, els nens i nenes, han estat i són el nostre principal objectiu i pensem que per ser feliços necessiten gaudir d’un ambient de relacions familiars satisfactòries i segures, que els permetin desenvolupar-se amb confiança i estabilitat.

Els diferents espais d’Atèrquia van dirigits a ajudar les persones i les famílies a construir relacions positives, a acompanyar-les davant de situacions que els poden generar incertesa o malestar i a oferir-los recursos per tal de poder resoldre i gestionar les causes concretes que generen aquestes situacions.

Estem aquí per acompanyar-vos

i poder-ho fer ens fa sentir privilegiats.