Els estudis i enquestes sobre els hàbits lectors en el territori espanyol ens indiquen que al voltant del 40% de persones no llegeixen o ho fan poc. Segons el CIS (Centre d’ Investigacions Sociològiques), el 39% no va llegir cap llibre l’any 2015.

El fet de que la nostra societat llegeix poc, influeix en que els pares no som un bon model perquè llegeixin els nostres fills.

Per millorar aquesta situació, les institucions públiques i també les iniciatives privades fan campanyes per fomentar la lectura, convocant concursos amb premis a les webs i d’altres canals, per fer-hi participar al públic infantil, juvenil i als centres escolars.

Encara que cada cop és més freqüent utilitzar pantalles i dispositius digitals, on dominen més les imatges que les paraules, i en particular fem servir els missatges de veu pels mòbils que desplacen als missatges escrits, l’escriptura i la lectura continuen sent imprescindibles.

La lectura té beneficis per fomentar la imaginació, la memòria i afavorir la concentració. També redueix el fracàs escolar perquè amb la practica de la lectura, els nens entenen millor el que llegeixen i això fa que progressin en els seus estudis.

Però què passa quan els adolescents deixen la lectura perquè ja no els hi proporciona plaer?

Dels 8 als 10 anys hi han molts nens que deixen de llegir. Quan això passa cal respectar-los, perquè a la preadolescència és normal que canviïn d’interessos i d’aficions. Els adults hem de “desterrar” la idea de que no llegeixen, ja que molts ho continuen fent però d’una altra forma mitjançant els dispositius digitals.

En els últims cursos de primària i els primers de secundària senten predilecció per personatges de la seva edat, per temes d’aventures, terror, de ciència-ficció, etc. Com a bons coneixedors de les noves tecnologies també els hi agraden els llibres interactius que combinen la part escrita en paper amb material gràfic, vídeos, xats i bandes sonores mitjançant les xarxes.

La lectura és una activitat individual i complexa. Requereix un esforç i s’ha de practicar perquè ens agradi. Molts joves comenten que estan saturats de les lectures obligatòries escolars. A més a aquesta edat es prioritzen les relacions socials amb els amics, per tant, si abans eren bons lectors, ara pot ser que abandonin l’afició a la lectura per la pressió social del grup.