Buy Reosto Mexico Buy Cefpodoxime Online Legit Potassium Citrate Buy Usa Discount Fluoxetine Online Where To Buy Levobunolol In Mexico Skip to main content Skip to search

Atèrquia és un espai d’atenció,
valoració i assessorament en
l’àmbit de la família
i els infants
Som un equip de psicòlegs i
psicològues especialistes en
diferents àrees
Volem ajudar als nens i nenes a
gaudir de relacions familiars
satisfactòries

Atèrquia és un espai d’atenció, valoració i assessorament en l’àmbit de la família i els infants. El formem un equip de psicòlegs i psicològues especialistes en diferents àrees, amb un enfocament centrat en la recerca del benestar i l’atenció integral a la persona i al seu sistema familiar. Per família entenem qualsevol organització entre persones que conviuen i mantenen un projecte compartit. Quan a més, hi ha fills, les famílies poden tenir múltiples formes: tradicional, monoparental, reconstituïda,…en qualsevol d’elles allò important és la família que s’ha creat i el seu benestar.

La paraula Atèrquia prové d’Aterkia, que, en basc, significa “paraigües”. La paraula defineix i representa, simbòlicament, el nostre propòsit: ajudar a crear, en el marc de la família, relacions sanes i gratificants. Per fer-ho, a vegades cal transformar tot allò que genera confusió, que no ens fa sentir bé i/o que fins i tot ens perjudica, a nosaltres o als infants. Atèrquia pretén facilitar aquesta capacitat transformadora, protectora, que tota família té, amb l’objectiu de construir aquest “aixopluc” de benestar, pensant especialment en els infants . Ells, els nens i nenes, han estat i són el nostre principal objectiu i pensem que per ser feliços necessiten gaudir d’un ambient de relacions familiars satisfactòries i segures, que els permetin desenvolupar-se amb confiança i estabilitat.

Els diferents espais d’Atèrquia van dirigits a ajudar les persones i les famílies a construir relacions positives, a acompanyar-les davant de situacions que els poden generar incertesa o malestar i a oferir-los recursos per tal de poder resoldre i gestionar les causes concretes que generen aquestes situacions.

Estem aquí per acompanyar-vos

i poder-ho fer ens fa sentir privilegiats.